Lån til familie

[ad name=”Google Adsense 1″]Står du i en situation hvor du har behov for at låne penge af et af dine familiemedlemmer eller har nogen fra din familie spurgt om de kan låne hos dig. Så er der flere regler omkring familielån du bør sætte dig grundigt ind i først.

Almindelige familielån

I forbindelse med lån til familiemedlemmer findes der et par forskellige muligheder med hensyn til hvilke renter og afdrag der bør gælde ved lånet. Da der altid er en risiko forbundet med at låne penge ud, kan man som betaling for risikoen sætte renter på det lån man yder. Derfor kan der fastsættes renter efter de almindelig låns vilkår.

Ved et almindeligt familielån gælder det også at låntageren kan trække renteudgifterne fra i skat, hvorimod lånegiveren skal beskattes af sine renteindtægter.

Der skal ved lånets indgåelse tinglyses et pantebrev som bevis for gælden. Det koster en stempelafgift på 1.400 kr. samt 1,5 % af lånet.

Rentefrie familielån

Hvis du i stedet ønsker at låne pengene/låne pengene ud rentefrit, har du muligheden for at oprette et anfordringslån. Et lån af denne type betyder, at lånegiveren til enhver tid kan kræve, at lånet bliver indfriet – med meget kort varsel. Betingelserne for denne type lån er, at der skal være en skriftlig låneaftale og at det i denne skal fremgå tydeligt at der er tale om et anfordringslån.

Derudover skal der også laves et gældsbrev før lånet kan udbetales.

Gældsbrevet

Hvad enten der er tale om et almindeligt lån eller et anfordringslån, er det altid en god idé at lave en tydelig låneaftale og et gældsbrev der underskrives af alle parter. Heri bør det tydeligt fremgå hvad aftalen går ud på. Et sådan gældsbrev er også bedst at lave selvom man som familiemedlemmer har en høj gensidig tillid, da det sikrer begge parter ved en eventuel uoverensstemmelse man ikke kunne have forudset.

Det kan være en god idé at udarbejde gældsbrevet i samarbejde med en advokat, da du her har de bedste muligheder for at få råd og vejledning. Hos en advokat kan du også få at vide, hvilke forhold der bør nedskrives i gældsbrevet samt hvilken retsstilling både lånegiver og låntager har i forbindelse med indgåelsen af et familielån.

Andre vilkår for rentefrie familielån

I modsætning til de almindelige lån, kræver et anfordringslån ikke nogen afgifter til stempling eller tinglysning. Et anfordringslån skal heller ikke beskattes med hensyn til renter og kurser, som det ellers kan være tilfældet med andre typer af lån. Der er ikke nogen beløbsgrænse på et rentefrit familielån og lånemodtageren kan bruge pengene på hvad han/hun vil.

Gruppen af personer der må ydes rentefrie familielån til er ret bred og omfatter blandt andet børn, børnebørn, forældre, søskende, nevøer, niecer og svigerbørn. Er du i tvivl om hvem du må yde lån til, kan du kontakte en advokat for at få rådgivning.

Alt i alt må det siges, at det under alle omstændigheder er en god idé at tage kontakt til en advokat inden du selv låner penge eller låner penge ud til et familiemedlem, da det sikrer at forholdene omkring lånet er i orden. På den måde undgår man eventuelle stridigheder efter lånets indgåelse.

Links

Rådgivning om gaver og lån til familie: http://www.minadvokat.dk/gave/
Råd om rentefrie familielån fra advokatfirma: http://www.ret-raad.dk/private/articles/article%20list/proxy/article%20list/rentrefri%20familielaan.aspx
Eksempel på gældsbrev: http://penge.dk/skat/skat/fantastisk-familielaan

This entry was posted in Billige Lån and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*